Klubbhåndboka

Her skal du finne dokumentasjon på hvordan vi gjør alt i klubben vår. Bruk det som oppslagsverk og referanse. Mange prosedyrer er under utarbeidelse, men det legges ut her så fort det er vedtatt.

Her kan du gå inn og se hele mappen: Google mappe
H
vis det er noe du ikke finner her kan du lete på : Gammel nettside

 1. Økonomi
  1. Prosedyre for regningsbetaling
  2. Plan for økonomistyring
 2. Verv
  1. Instruks foreldrekontakt
 3. Klubb
  1. Visjon/budskap/verdigrunnlag
 4. Komiteer
  1. Overordnet plan for komitearbeid
  2. Valgkomite (instruks)
  3. Kioskkomite
   1. Fordeling av kioskvakter (2017)
   2. Instruks for kioskdrift (2017)
   3. Oppgjørskjema (dagsoppgjør)
 5. Sport
  1. Banefordeling/treningstider (2017)
  2. Banekalender (kamper) fotball.no
  3. Sportsplan barnefotball
  4. Sportsplan ungdomsfotball
  5. TFK sesongdokument barnefotball (2017)
  6. TFK sesongdokumnet ungdomsfotball (2017)
  7. TFK sesongdokument voksenfotball (2017)
  8. Spilleregler barnefotball
 6. Dommer
  1. Dommerregning – klubbdommer
  2. Dommeroppsett 2015 (august-september)
  3. Bruksanvisning elektronisk kamprapport

 

Under arbeid

Disse filene må dere gjerne komme med innspill til. De er ikke besluttet, men noen planer er allerede brukt med godt resultat.

Kiosken er i gang

Thomas Hansen : 26.05.15. 09:20 : Klubbhåndbok, Nyheter, styret

På rekordtid har vi fått kiosken i gang. Det er damene i kiosk komiteen som skal ha æren for dette. Straks kjøkkenet var ferdig har de hivd seg rundt og fått ting på plass. Nå er vi klar for storinnrykk fra gjester, egne medlemmer og spillere.

more »

Comments are closed

Klubbhåndboka oppdatert

Thomas Hansen : 22.04.15. 21:19 : Klubbhåndbok, Nyheter

ingress_003Klubbhåndboka har blitt oppdatert med en del dokumenter som ligger under sport. Bruk klubbhåndboka som ett oppslagsverk

more »

Comments are closed

Overordnet plan for komitearbeid

Thomas Hansen : 12.03.15. 08:21 : Klubbhåndbok, Nyheter

ingress_003Alle aktiviteter i klubben er tuftet på frivillig innsats, dette styres løpende gjennom året og er fordelt mellom lagene i vår nye plan for komitearbeid.

more »

Comments are closed
« Page 1 »