Kiosk komite

gro
Kiosk komite
Gro Elise Lamark
Leder kioskkomite
Mobil: 46445531

 

Mnd Navn Mobil
Mai Gro Elise Lamark 46445531
Juni Merete Bardo Myre 48007581
August Petra Emmel 46805166
September Sigrid Åsali Jenssen 91706949
Oktober Gro Elise Lamark 46445531

Instruks for kiosk komiteen er under utarbeidelse
Instruks for kioskdrift finner du i klubbhåndboka