Årsmøte Sørreisa IL Fotball – 18 mars 2018

Årsmøte skal i tråd med Idrettsforbundets retningslinjer avholdes innen utgangen av mars årlig.

Årsmøtet avholdes søndag 18 mars 2018 kl 2000, i lokalene til Wellington (2.etage Sørreisabygget)

Standard årsmøtesaker vil bli behandlet i tillegg til innmeldte saker.
Innmeldinger av saker til årsmøtet må være styret i hende senest søndag 4 mars 2018. Saker meldes inn på e-post til: fotball@sorreisa-il.no

Fullstendig saksliste vil bli publisert her på sorreisa-il.no samt på vår Facebookside https://www.facebook.com/SorreisaILfotball/  senest søndag 11 mars 2018.

For styret

Ivar Rismo,  Leder Sørreisa IL Fotball

 

Comments

comments