Ekstraordinært årsmøte torsdag 27 april 2017

Ved det ordinære årsmøtet avholdt 28 mars ble det besluttet at det ikke var grunnlag for å gjennomføre valg, med bakgrunn i at det manglet personer til å bekle en del styreverv.

I tråd med gjeldende lovnorm skal det i slike tilfeller avholdes ekstraordinært årsmøte.  I den forbindelse innkalles det til ekstraordinært årsmøte torsdag 27 april 2017 kl 2000 på møterommet Wellington (2.etg Sørreisabygget).

Det er er kun valg som er på agendaen for dette årsmøtet.

For styret

Ivar Rismo, Leder

 

Comments

comments