Overordnet plan for komitearbeid

ingress_003Alle aktiviteter i klubben er tuftet på frivillig innsats, dette styres løpende gjennom året og er fordelt mellom lagene i vår nye plan for komitearbeid.

Komiteer som rapporterer til styret gjennom utpekt styrementor.

Hver komite arbeider ut fra en plan og instruks som skal forefinnes i klubbhåndboka. Styret fordeler ansvaret mellom de forskjellige aldersgruppene hvert år.

Planen finner du i Klubbhåndboka, eller direkte på denne lenken

 

Comments

comments